آختاریپ تاپدیم سنی (۲)
سنده می سودین یار منی
گشتم و تو گمشده ام رو پیدا کردم
تو هم منو دوست داری عزیزم؟
گورنه حالدیر گورمور گوزوم
شادلیغیمدان دنیانی (۲)
ببین چه حالی دارم چشمام از
خوشحالی دیگه دنیا رو نمیبینه
گل گل مارالیم گل
گل جیرانیم گل (۲)

بیا مارال من، بیا آهوی من
سنی سو.دیم یار سنی سو.دیم
گوزوم گو رمور ازگنی (۲)
من تو رو دوست دارم و تورو دیدم
چشمام چیز دیگه ای نمیبینه
حالال اولسون سولیمان سن نه کلک باز سان شیطان
اویردیب منی یولا سالسین منه راست گلدی یارجان
ممنون سلیمان، چه کلک بازی هستی ای شیطون
منو راهنمایی کردی و من یارم و دیدم
گل گل مارالیم گل
گل جیرانیم گل (۲)
بیا مارال من، بیا آهوی من
سنی سو.دیم یار سنی سو.دیم
گوزوم گو رمور ازگنی (۲)
من تو رو دوست دارم و تورو میبینم
چشمام چیز دیگه ای نمیبینه

سه شنبه 1396.1.8
بؤلوملر : اهنگ لرین یازیسی,