من همان تورکم
که با 30 هزار جنگنجو، لشگر 300 هزار نفری چین را محو و نابود نمودم
 من بیلگه خاقان

همانا تورکی که چینیان را مجبور به ساخت دیوار_چین نمودم
من مته خان

همانا تورکی که سرکردگان و رهبران جهان_خیریستیان(مسیحیت)  را در مقابلم به زانو نشاندم❗️
من  آتیللا تازیانه‌ی خداوند

همانا تورکی که با 40هزار جنگجو، لشگر 75هزار نفری صلیبیون را نابود و جغرافیای زمین را تغییر دادم❗️
من آلپ ارسالان

همانا تورکی که فقط با 40 جنگجو به قصر چین هجوم نمودم
من کورشاد

همانا تورکی که بزرگترین امپراطوریهای تاریخ جهان را تأسیس نمودم❗️

من آتیللا ، دمیرخان (تیمورخان) ، من فرماندهان_جهانگیر و جهانشمول_عثمانی،
من اندیشه‌ای به نام اوغۇز و تمدنی با نام اویغور
من بزرگمردی به نام اولو بابک و…  تاریخ ورق به ورق مملو از این من‌هایی ست که زمین را به گردش درآورده است.
 
من تورکم
همان تورکی که وقتی نامش میاید چینی‌ها(شرق) فکر میکند بلای اسمانی نازل خواهد شد.

من تورکم
که اروپا (غرب) از دیدن پیشرفتم کابوس آتاتورک را میبیند ‼
ابر قدرت اقتصاد خاورمیانه و 16 اقتصاد برتر دنیا
و عضو 10کشور قدرتمند دنیا در عرصه نظامی❗️

من تورکم
پیشرفته‌ترین ملت با جمعیت دنیا از آغاز تمدن بشر تا کنون

من همان تورکم
که هر نقطه از زمین، قدم‌های مبارک و فرخنده‌ام را لمس کرده و خرم گشته است
و تحت حاکمیت من بوده است.
همان
که خواب را از چشم امپریالیسم گرفته است،
و قدرت‌های جهانی از اتحاد طوایف من وحشت دارد❗️

پخش کن تا دشمنان بدانند ما کیستیم
آنانی که جلوی ما سرکشی کرده و میکنند
عاقبتی جز نابودی نداشته‌ و نخواهند داشت.
تاریخ اثباتگر است ...پنجشنبه 1396.1.31
بؤلوملر : ائشیتملی سوزلر ,