یکی ازرقصهای فولکولوریک آذربایجان رقص "چوبانی" میباشد. این رقص متعلق به طایفه ای بنام چوبانی است که در قرن 17ـ 18 میلادی در منطقه شیروان سکونت یافته اند که مردان جسور و نیرومند طایفه این رقصرا اجرا می نمودند. طایفه چوبانی در گسترش و پیشرفت موسیقی آذربایجانینقش بسزائی ایفا نموده است. رقص چوبانی برای افراد زیرک و جوانمرد که با حرفه دامداری و دامپروری مشغول بوده اند حصر گردیده است. این رقص ملی وقدیمی بازتابی از نوع و طرز معیشتی و زندگی مردم و منعکس کننده بازیهای مردمی میباشد.
چوبانیها که وارث شغل اجدادی خود (دامداری و دامپروری ) بوده اند نصف هرسال را در قشلاق و نصف دیگر را در ییلاق سپری مینموده اند.آنها در اوایل هر پائیز گله خود را به قشلاق و در فصل بهار به ییلاق میبردند.
فصل ییلاق برای چوبانها عصر خانی محسوب میگردید، به همین سبب نیز در این زمانها چوبانهای زیرک و جوانمرد دور هم جمع گردیده و برای خوش گذرانی و مفهوم بخشیدن به اوقات فراغت خویش تشکیل بازیهای مختلف وهمچنین رقصهای قدیمی را اجرا مینمودند.لذا رقص چوبانی نیز به همین ترتیب بوجود آمده است. رقص چوبانی اساسا با سرعت تند ایفا میگردد و این رقص علارغم اینکه برای گروه ها هم در نظر گرفته شده و تنظیم گردیده اما جزو رقص های سولو به حساب می آید و فقط از سوی مردان اجرا میگردد . چهارگاه تالیف گردیده و در آلات موسیقی مختلف از جمله :نی بالابان کلارنت زورنا  نواخته میگردد.  رقص چوبانی
بصورت گروهی باراول توسط بنیان گذارکروگرافی آذربایجان علی بابا عبدا...یف
در اوایل سال 1950 میلادی تنظیم گردیده و خود او نیز بعنوان سولیست 
(سردسته چوبانها) شرکت نموده است.

دوشنبه 1396.2.4