آ     А а   

           ب    B b  

           گ    G g  

          د      D d

           اِ      E e  

           و      V v  

          ز     Z z  

          ت-ط T t   

           ای    I i    

           ک    K’ k’

          ل     L l   

            م     M m  

           ن       N n

          اُ        O o

           پ   P’   

           ژ     Zh zh   

          ر      R r  

           س    S s   

          ت      T’ T’

          اوُ     U u

          پ     P p  

           ک    K k  

           غ     Gh gh 

           ق     Q’ q’  

           ش    Sh sh   

           چ     Ch ch   

           تس   Ts ts    

           دز     Dz dz    

           تس   Ts’ ts’     

           چ     Ch’ ch’    

           خ     Kh kh     

          ج      J j      

           ه-ح     H h


جمهوری گرجستان با آب و هوای متنوع در کنار دریای سیاه قراردارد .
در زمان شاه عباس صفوی مردمانی از خاک گرجستان به ایران کوچانده شدند و اکنون در فریدون شهر(روستای آخوره ی سابق) و روستاهای اطراف اصفهان زندگی می کنند (البته بخشی از ایرانی ها زبان گرجی را یاد گرفته و با ایشان پیوند خانوادگی داشته اند.) همچنین " گُرجی محله " نام روستایی در 5 کیلومتری بهشهر می باشد.
جوزف استالین از گرجیان شناخته شده در تاریخ است.
کرسی زبان و ادبیات فارسی در گرجستان فعال است و به برگردان آثاری از زبان فارسی مشغول است.
زبان گُرجی (کارتولی اِنا) جز خانواده ی زبان های قفقازی است.ظاهرا اتاریخ الفبای آن به پیش از میلاد می رسد ، امّا زبان نوشتاری آن از سده ی پنجم میلادی آغاز می شود.
الفبای گرجی 33 واج (حرف) دارد و مثل انگلیسی از چپ به راست نوشته می شود ؛ تلفظ 8 واج آن با زبان فارسی تفاوت دارد.
مردم گرجی مسیحی ارتدکس هستند و نزدیک به پنج میلیون نفر درگرجستان زندگی می کنند و اقلیت آذربایجانی ، ابخازی، روس و ارمنی (بیش از 16درصد) نیزدر میان ایشان وجود دارد

جمعه 1396.6.24
بؤلوملر : ائشیتملی سوزلر ,