در فرهنگ تورکان و آلتایی ها به معنای اژدها می باشد که موجودی افسانه ای است.
اژدهایان در باور تورکان دارای:
گوش
شاخ
پولک
دم
پا می باشند. خزنده ای بزرگ و شبیه به مار تصور می شوند.

اکثرا دارای بال می باشند و توانایی پرواز دارند.

از دهانش آتش و از دندان هایش اسید جاری می سازد.

پوستش به مقاومت زره جنگی می باشد و دارای پولک است.

یکی از عناصر مشترک اسطوره های ملل می باشد.
در باور آلتایی ها اژدهایی به نام بوکا_نویان، پدر دیوها می باشد که 9 پسر دارد.

اژدهایی به نام بادراچ وجود دارد که هفت_سر دارد. در فرهنگ چینی به آن لو می گویند که معادل تورکی آن اولو می باشد.

.
.
.

همچنین در باور تورکان به گونه ای از اژدها، اورن گفته می شود که ظاهری مخوف دارد و بیشتر شبیه ماری غول آسا است.

در غارهای زیرزمینی زندگی می کند و از گنج های زیرزمین محافظت می نماید.

گونه هایی از آن ها در اورمان ها(جنگل ها) و دنیز ها(دریا ها) زندگی می کنند. توانایی پنهان شدن در آتش را دارند.

نماد خشک سالی و مرگ می باشند.

در داستان های تورکی جلوی آب را گرفته و برای رها کردن آب درخواست قربانی می کند.
آب نماد زندگی است که اژدها با در اختیار گرفتن آن، زندگی را نیز در اختیار می گیرد و با ایجاد خشک سالی، مرگ را به همراه می آورد.
از طرف دیگر چون زندگی را در دست دارد، نماد
برکت ، رفاه و قدرت نیز می باشد.

در باور آلتایی ها از مبارزات اژدهایی خوب به نام بوکرک(Bükrek) و اژدهایی بد به نام سانقال (Sangal) سخن به میان آمده است.
تورکان_بولقار افسانه هایی در مورد اژدهایی که در شهر آلابوغا درون قلعه ای زندگی می کند، روایت می کنند. این قلعه امروزه شیطان_قلعه نامیده می شود.

ابن_فضلان جغرافی دان عرب در سرزمین بولقار از ماری بزرگ به اندازه 100 متر صحبت کرده است. در باور بولقارها قهرمان جوانی به سرزمین بولقار می آید و با اژدهای مارگونه ای به نام ورچلن (Vereçelen) روبرو می شود، وقتی که قهرمان می خواهد او را بکشد، ورچلن از تانری یک جفت بال می خواهد و بنابراین پرواز کرده و می گریزد.

وجه_تسمیه :

از ریشه ی بوک (Bük) می باشد، به معنای ⬅️ چیزی که خم می شود و به دور خود می پیچد است.
همچنین به معنای نیرومندی و شکست ناپذیری نیز هست.
در زبان های تونگوزی ،
بوکو به معنای نامرئی و ناپدید شدن می باشد. به اژدهایان دریایی نیز سوبوکا می گویند.


پنجشنبه 1396.1.31
بؤلوملر : ائشیتملی سوزلر ,